Zarząd Pekabeksu zmienił rekomendację, proponuje 0,16 zł dywidendy na akcję

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

“Zarząd ma świadomość nieprzewidywalności sytuacji rynkowej związanej z epidemią COVID-19 jednakże mając na uwadze bardzo dobre wyniki Grupy Pekabex za pierwszy kwartał 2020 r. oraz dużą wartość portfela zleceń na przyszłe okresy, zarząd szacuje, że wpływ epidemii COVID-19 na działalność Grupy Pekabex nie powinien być tak duży, jak zarząd szacował pierwotnie. W związku z powyższym zarząd wnosi aby zysk netto emitenta, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 7 320 254,74 zł przeznaczyć w ten sposób, że:

1) kwotę 3 932 753,28 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,16 zł na 1 akcję,

2) kwotę 3 387 501,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd informuje iż wskazana wyżej rekomendacja została pozytywnie oceniona przez radę nadzorczą, dodano.

W ub. roku akcjonariusze Pekabeksu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 7,6 mln zł dywidendy z zysku za 2018 rok, co oznaczało 0,31 zł na każdą akcję.

Pekabex odnotował 30,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 51,21 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 7,32 mln zł wobec 11,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 772 mln zł w 2019 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo

Źródło:

ISBnews

komentarze

irytujące

Napisz komentarz

Źródło:

Zostaw komentarz