Wystawiaj i płać faktury za 0 zł z kontem direct dla firm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

 

  1. Badanie satysfakcji klientów (NPS) przeprowadzone na grupie 700 firm (właścicieli kont dla firm; N=700) w 2019 r.

  2. Konto Direct dla Firmy przeznaczone jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, które korzystają z uproszczonych zasad księgowości oraz wspólnot mieszkaniowych. Konto za 0 zł dotyczy aktywnych klientów. Klient jest aktywny, jeśli spełnił co najmniej jeden z warunków: w poprzednim miesiącu kalendarzowym zrobił przelew do ZUS lub US lub na konto firmowe wpłynęło łącznie min. 2000 zł (z wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi firmy).

  3. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł dla aktywnych klientów, w pozostałych przypadkach – 9 zł.

  4. Opłata za krajowy przelew internetowy w PLN wynosi 0 zł dla aktywnych klientów, w pozostałych przypadkach – 0,90 zł.

  5. Miesięczną opłatę za kartę w wysokości 7 zł pobieramy tylko, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych tą kartą w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 300 zł. Opłatę pobieramy ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

Zapoznaj się z Tabelą Opłat i Prowizji dla Przedsiębiorców

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny. ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Informacje aktualne na dzień: 01.03.2019. Dodatkowe informacje: www.ing.pl, Infolinia 801 222 222 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku.

Zostaw komentarz