Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi – konsultacje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Od 25 maja do 19 czerwca będą trwały konsultacje dotyczące nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi – konsultacje

Fot. ngo.krakow.pl

Konsultacje dotyczące „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i zdrowia.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych zaplanowanych od 25 maja do 19 czerwca (szczegółowe informacje o dyżurach można znaleźć w harmonogramie dostępnym tutaj (pdf)), a także przekazać wnioski, uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego – do 19 czerwca.

Formularz konsultacyjny można przesłać w formie skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl. Można też przekazać dokument przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2020” lub dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK,  ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (do urny w holu budynku).

Dodatkowe informacje dotyczące konsultacji można znaleźć tutaj.

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz