Synektik miał 4,79 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2019/2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Zysk operacyjny wyniósł 6,67 mln zł wobec 12,04 mln zł zysku rok wcześniej.

“W analizowanym okresie grupa wypracowała 11,5 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz prowadzonych prac rozwojowych), wobec 15,3 mln zł rok wcześniej” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,57 mln zł w I poł. r.obr. 2019/2020 wobec 84,76 mln zł rok wcześniej.

“W strukturze sprzedaży grupy kapitałowej Synektik SA za okres od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. dominuje segment sprzedaży sprzętu diagnostycznego i IT, który stanowi ponad 78% wartości sprzedaży ogółem. W badanym okresie sprzedaż w ramach w/w segmentu operacyjnego odnotowała spadek na poziomie 22% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2018. Drugim pod względem udziału w przychodach grupy kapitałowej Synektik SA jest segment produkcji radiofarmaceutyków, odpowiadający za prawie 22% obrotów, który odnotował wzrost sprzedaży o 57% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2018″ – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2019/2020 wyniósł 2,91 mln zł wobec 8,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo

Źródło:

ISBnews

komentarze

irytujące

Napisz komentarz

Źródło:

Zostaw komentarz