Ruszyła rekrutacja na Politechnikę Krakowską

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

W poniedziałek, 8 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na Politechnikę Krakowską. W letnim naborze uczelnia przygotowała blisko 4,8 tys. miejsc na wszystkich rodzajach studiów, w tym 4,1 tys. na studiach I stopnia. Na kandydatów czekają w tym roku nowe kierunki studiów inżynierskich oraz program stypendialny dla najlepszych maturzystów.

Rejestracja odbywa się elektronicznie, z powodu epidemii koronawirusa w tym roku także egzaminy na kierunki artystyczne (architekturę, inżynierię wzornictwa przemysłowego) będą się odbywać zdalnie. Terminy rekrutacji na Politechnice uwzględniają zmieniony kalendarz matur. Pierwsza tura rekrutacji na większość kierunków trwa do drugiej połowy sierpnia.

Nowości w ofercie kształcenia

Politechnika Krakowska oferuje od nowego roku akademickiego 32 kierunki studiów I stopnia, prowadzonych na 8 wydziałach. Są w tej ofercie nowości: geoinformatyka, matematyka stosowana oraz elektrotechnika i automatyka. Najwięcej miejsc przygotowano na tradycyjnie cieszących się największym zainteresowaniem kandydatów kierunkach: informatyka, budownictwo, architektura, energetyka, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, biotechnologia, mechanika i budowa maszyn, inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, gospodarka przestrzenna. Niektóre kierunki można studiować w j. polskim i angielskim. W sumie na wszystkich rodzajach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji 4794 miejsca – 4182 na studiach I stopnia i 612 na studiach II stopnia (główna rekrutacja na II stopień odbywa się zimą).

Najlepsi w rekrutacji dostaną nagrody

Politechnika Krakowska nadal będzie wspierać najlepszych maturzystów, kontynuując – rozpoczęty w ubiegłym roku – program Student Lider I roku. W jego ramach studenci I roku studiów I stopnia, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na PK uzyskają najlepsze wyniki, mogą dostać od rektora specjalne stypendium po pomyślnym zaliczeniu pierwszej sesji egzaminacyjnej. W tym roku nagrody w wysokości 1000 zł otrzymało 43 studentów I roku, którzy wcześniej osiągnęli bardzo wysoki próg punktowy w rekrutacji i dobrze zaliczyli I semestr studiów.

Trzy tury rekrutacji

Na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (z wyjątkiem kierunków na Wydziale Architektury oraz inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym) elektroniczna rejestracja w pierwszej turze potrwa od 8 czerwca do 17 sierpnia. Wyniki z matur tegorocznych maturzystów, którzy wyrazili zgodę na przekazanie ich uczelniom przez Krajowy Rejestr Matur, znajdą się automatycznie na koncie rekrutacyjnym kandydata po ogłoszeniu ocen. Kandydat musi je tylko sprawdzić. Maturzyści z poprzednich lat samodzielnie wprowadzają wyniki matur do swoich kont w serwisie rekrutacyjnym. 20 sierpnia Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ogłoszą, którzy kandydaci zostali zakwalifikowani do wpisu na listę studentów. Osoby, które nie dostaną się na studia w pierwszej turze, będą miały możliwość elektronicznego zgłoszenia swojego udziału w drugiej i trzeciej turze rekrutacji, które odbywać się będą w sierpniu i wrześniu.

Spore zmiany w procesie rekrutacji na kierunki artystyczne

W związku z sytuacją wywołaną epidemią SARS-CoV-2 i w trosce o bezpieczeństwo kandydatów, Politechnika Krakowska wprowadziła zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki artystyczne. Inaczej niż w poprzednich latach będzie wyglądał egzamin na architekturę. Wskaźnik rekrutacyjny na ten kierunek studiów to wyniki z matury ze wskazanych przedmiotów oraz wyniki egzaminu z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych. W tym roku dwuczęściowy egzamin wstępny składa się z egzaminu w formie zdalnej oraz portfolio, które kandydaci muszą dostarczyć drogą elektroniczną. Elektroniczna rejestracja na architekturę  – podobnie, jak na innych kierunkach – wystartowała 8 czerwca, a zakończy się 21 lipca. W dniach od 20 do 24 lipca kandydaci muszą przedstawić portfolio złożone z 5 prac rysunkowych. 28 i 29 lipca odbędzie się egzamin zdalny. Bezpośrednio po jego zakończeniu kandydaci muszą wykonać zdjęcia pracy egzaminacyjnej i przesłać do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w oznaczonym czasie.

Także na pozostałych kierunkach, na których obowiązują dodatkowe wymagania, rekrutacja w tym roku ze względów bezpieczeństwa będzie zdalna. W naborze na architekturę krajobrazu trzeba będzie przedstawić elektronicznie przesłane portfolio. Na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego można się będzie dostać po dostarczeniu drogą pocztową portfolio i zaliczeniu zdalnego egzaminu.

Wygodny portal rekrutacyjny PK

Pomocą w rekrutacji służy maturzystom specjalny  portal rekrutacyjny PK. Pod adresem rekrutacja.pk.edu.pl  znaleźć można m.in. wyszukiwarkę kierunków studiów w zależności od przedmiotów zdawanych na maturze, opis każdego kierunku,  zasady i harmonogram rekrutacji, informacje o wskaźnikach rekrutacyjnych, opłatach i progach punktowych, formularz rejestracyjny. Serwis rekrutacyjny łatwo prowadzi kandydata przez cały proces rekrutacji – od wyboru kierunku, przez elektroniczną rejestrację po wpis na listę studentów. Można tu też poznać Politechnikę Krakowską – laboratoria, życie studenckie, możliwości wymiany zagranicznej, raporty o losach absolwentów. Na wszelkie pytania kandydatów odpowiada – za pomocą popularnego komunikatora  – specjalny wirtualny przewodnik.

Live czaty z przedstawicielami wydziałów

Aby ułatwić kandydatom proces rekrutacji, wyjaśnić szczegóły i pomóc lepiej poznać kierunki studiów na Politechnice, od 22 czerwca PK będzie realizować na uczelnianym Facebooku cykl wirtualnych spotkań z przedstawicielami wydziałów i Działu Kształcenia PK.

Terminy i tematy czatów:

  • 22 czerwca – ogólne zasady dotyczące rekrutacji na PK, nabór na kierunki: architektura w j. polskim i angielskim, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna (Wydział Architektury);
  • 26 czerwca – nabór na kierunki: informatyka, matematyka, matematyka stosowana (Wydział Informatyki i Telekomunikacji);
  • 29 czerwca – nabór na kierunki: elektrotechnika i automatyka, informatyka w inżynierii komputerowej (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej);
  • 3 lipca – nabór na kierunki: budownictwo w j. polskim i angielskim, transport, gospodarka przestrzenna (Wydział Inżynierii Lądowej);
  • 6 lipca – nabór na kierunki: inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki);
  • 10 lipca – nabór na kierunki: inżynieria środowiska, energetyka, geoinformatyka, inżynieria i gospodarka wodna, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, inżynieria czystego powietrza, gospodarka przestrzenna (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki);
  • 13 lipca – nabór na kierunki: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej);
  • 17 lipca – nabór na kierunki: automatyka i robotyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria środków transportu, inżynieria wzornictwa przemysłowego, mechanika i budowa maszyn w j. polskim i angielskim, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe (Wydział Mechaniczny).

Wszelkie aktualne informacje o trwającej rekrutacji można śledzić w dziale Aktualności na stronie rekrutacja.pk.edu.pl

pokaż metkę

Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka

Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz