Ruszył nabór wniosków w programie małej retencji

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Można już składać wnioski o dotację na wykonanie systemu do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Na program krakowskiej małej retencji miasto przeznaczy w tym roku 2 mln zł.

Kraków od 2014 roku udziela dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych w ramach krakowskiego programu małej retencji wód opadowych. W latach 2014–2019 na realizację tego programu przeznaczono 3 090 000 zł. W jego ramach wykonane zostały 495 instalacje. Mieszkańcy mogli liczyć na pokrycie maksymalnie połowy poniesionych przy inwestycji kosztów, a dotacja sięgała maksymalnie 5 tys. złotych.

Z uwagi na duże zainteresowanie uzyskaniem dotacji celowej zaistniała konieczność zmiany uchwały. Radni w marcu uchwalili nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji. Co ważne, w tej chwili krakowianie mogą liczyć na większe niż do tej pory wsparcie finansowe, którego wysokość uzależniona jest od zastosowanego rozwiązania. Środki mogą być przeznaczone na zakup i montaż urządzeń, a także na modernizację istniejącej instalacji w celu jej podłączenia do systemu gromadzenia wody opadowej i roztopowej.

Dotację w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów mogą liczyć ci, którzy wykonają podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe (nie więcej niż 6 000 zł – na zbiornik o pojemności do 5 m3, 8 000 zł – na zbiornik o pojemności powyżej 5 m3 do 10 m3 i 10 000 zł – na zbiornik o pojemności  powyżej 10 m3). Wsparcie będzie też można dostać na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny (w zależności od pojemności zbiornika od 200 do 500 zł). Z kolei maksymalnie 12 tys. złotych mogą otrzymać ci, którzy zdecydują się na wykonanie systemów: bioretencji, drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) lub nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych i ogrodów.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji będą podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Warto pamiętać, że wniosek o udzielenie dotacji celowej (do pobrania tutaj lub w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK) należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji zadania wraz z wymaganymi załącznikami, a umowa na udzielenie dotacji obejmuje zadanie, które zostanie zrealizowane po zawarciu umowy.

Wnioski można składać:

  • w wersji papierowej, w kopercie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu – os. Zgody 2 lub przesłać na adres siedziby: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2,
  • w wersji elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym i przesłany za pośrednictwem platformy ePUAP lub podpisany podpisem kwalifikowanym i przesłany na adres: ws.umk@um.krakow.pl.

Wnioski złożone w danym miesiącu będą rozpatrywane do 10 dnia następnego miesiąca. Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie oraz wniosków odrzuconych dostępna jest na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania niesie ze sobą szereg korzyści. Rozwiązuje problem z jej odprowadzeniem w przypadku np. braku kanalizacji lub jej przeciążenia. Pozwala także na zmniejszenie zużycia wody pitnej przez wykorzystanie wody opadowej jako wody szarej lub np. do podlewania ogrodu.

Takie działanie chroni też zasoby wód podziemnych, ograniczając zużycie wody z sieci wodociągowej i ze studni. Nie bez znaczenia jest także ograniczenie odpływu do sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (kanalizacja ogólnospławna) i do odbiorników (rowów, cieków), co w czasie długotrwałych opadów deszczu przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego.

#EKOrEWOLUCJA,

pokaż metkę

Autor: JOANNA KORTA

Osoba publikująca: Tomasz Róg

Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz