RPP nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Ekonomiści banku Credit Agricole (CA) Bank Polska przewidują, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie kontynuowała swoją kryzysową politykę. Co oznacza to w praktyce?

Dalsze kroki RPP

Główny ekonomista CA Jakub Borowski zakłada, że RPP „będzie utrzymywać łagodną politykę pieniężną przez dłuższy czas”.

Oczekujemy, że w lipcu br. RPP wprowadzi tzw. forward guidance, czyli zapowiedź utrzymywania stóp procentowych na obecnym, zbliżonym do zera poziome przez dłuższy czas. Wprowadzenie forward guidance jest naszym zdaniem konieczne dla silniejszego zakotwiczenia oczekiwań rynkowych dotyczących stopy referencyjnej NBP w warunkach poprawy globalnych nastrojów oddziałującej w kierunku dalszego umocnienia kursu złotego – można przeczytać w raporcie Credit Agricole.

Dalej dodano aspekt dot. działań Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Oczekujemy, że przed końcem br. EBC ponownie rozszerzy zakres i horyzont programu luzowania ilościowego w odpowiedzi na perspektywę inflacji utrzymującej się trwale poniżej celu. W przypadku materializacji naszego scenariusza załamania aktywności inwestycyjnej firm oczekujemy, że jesienią RPP skorzysta z kolejnych niekonwencjonalnych działań w polityce pieniężnej. Trudno obecnie precyzyjnie przewidzieć, po jakie narzędzia sięgnie RPP. Rozszerzenie programu skupu obligacji realizowanego obecnie przez NBP miałoby ograniczony wpływ na realną sferę gospodarki – dodają eksperci.

Pobudzanie firm

rpp

rpp

Jak przekonują specjaliści Credit Agricole BP, „działania RPP będą ukierunkowane na pobudzenie aktywności inwestycyjnej firm”.

W tym celu bank centralny mógłby udzielać bankom komercyjnym pożyczek z zerowym lub ujemnym oprocentowaniem, te zaś udzielałyby niskooprocentowanych kredytów np. małym i średnim przedsiębiorstwom. Zgodnie z wypowiedzią członkini RPP G. Ancyparowicz uruchomienie takiego programu może być obecnie utrudnione z uwagi na ograniczenia natury prawnej (jej wypowiedź odnosiła się do realizowanego przez EBC programu ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących –TLTRO), co stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, że wprowadzenie forward guidance będzie pierwszym krokiem RPP w kierunku dalszego łagodzenia polityki pieniężnej – czytamy dalej w dokumencie.

Jak widać, wątpliwe, by stopy proc. zostały w Polsce podniesione. To sprowokuje zapewne inwestorów do szukania alternatywnych inwestycji, takich jak np. kryptowaluty.

Źródło:

Zostaw komentarz