Rozstrzygnięcie konkursu na przewóz osób meleksami

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1135/2020 z 19 maja zatwierdził wyniki konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą meleksów na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

Rozstrzygnięcie konkursu na przewóz osób meleksami

Fot. Magiczny Kraków

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto” było przede wszystkim spełnienie warunków technicznych i wizualnych przez oferowane pojazdy, zaś kryteriami wyboru najlepszych ofert były: ilość miejsc oraz wiek pojazdu (im mniej miejsc i im nowszy pojazd, tym więcej punktów mógł uzyskać).

31 przedsiębiorców zgłosiło do konkursu 92 oferty. Wszystkie oferty zostały zgłoszone w terminie. 24 kwietnia komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert. W wyniku analizy stwierdzono, iż trzy oferty nie spełniały wymogów formalnych. Ponieważ najwyższą punktację (9 punktów) otrzymało 57 pojazdów, zaistniała konieczność uzupełnienia puli (do rozdysponowania było 60 identyfikatorów) o dodatkowe 3 pojazdy. Pojazdy te zostały wylosowane spośród 32 propozycji, które otrzymały 8 punktów. Jednocześnie w drodze losowania ustalono listę rezerwową spośród pozostałych 29 ofert. Podmioty, które zaoferowały 60 wybranych pojazdów, zostały wezwane do ich okazania. Ponieważ na tym etapie jeden z przedsiębiorców, którego 2 pojazdy zostały zakwalifikowane do oględzin, wycofał je z konkursu, do okazania zaproszono 2 pierwsze pojazdy z listy rezerwowej.

Oględziny odbyły się w dniu 8 maja. Podczas oględzin komisja stwierdziła, iż wszystkie pojazdy odpowiadają wymogom konkursu i oferujący je przedsiębiorcy mogą otrzymać identyfikatory, uprawniające do prowadzenia przewozów na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto.

Z treścią zarządzenia można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej UMK oraz na tablicach ogłoszeń:

  • w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11
  • w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4
  • w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53.

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz