Rekrutacja do liceów i techników dobiega końca

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

W środę, 12 sierpnia krakowskie licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w tegorocznym naborze. Teraz przed uczniami kolejne formalności – najpóźniej do wtorku, 18 sierpnia trzeba złożyć dokumenty, aby potwierdzić wolę nauki w danej szkole.

W tegorocznej rekrutacji samorządowe szkoły ponadpodstawowe zaoferowały ósmoklasistom łącznie 9087 miejsc. W liceach przygotowano ich 4681, w technikach – 3418, a w branżowych szkołach I stopnia – 968.

Po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty kandydaci jeszcze od 31 lipca do 4 sierpnia mogli modyfikować swoje wnioski rekrutacyjne, w tym zmieniać szkoły lub ich kolejność na liście priorytetów.

W środę, 12 sierpnia szkoły ogłosiły wyniki naboru – dokładnie 7227 uczniów i uczennic znalazło swoje nazwiska na listach zakwalifikowanych, z czego 4398 osób w liceach, 2521 w technikach i 308 w branżówkach I stopnia.

Ponieważ uczniowie rekrutowali się w wielu szkołach jednocześnie, a do wtorku, 18 sierpnia muszą potwierdzić wolę nauki w jednej z nich, zwolnią się jeszcze miejsca. To dobra wiadomość dla 562 uczniów, którzy nigdzie się nie zakwalifikowali.

W środę, 19 sierpnia szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W czwartek, 20 sierpnia na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie pojawi się informacja o wolnych miejscach.

Kandydaci niezakwalifikowani mogą do soboty, 22 sierpnia wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do grupy rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić je w terminie 3 dni. Potem kandydat ma kolejne 3 dni na wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Przypominamy, że w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 nie ma postępowania uzupełniającego. O przyjęciu kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszym etapie, będzie decydował dyrektor szkoły.

pokaż metkę

Autor: Małgorzata Tabaszewska

Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka

Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz