Przyczyny ekologiczne skażenia żywności

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Skażenie żywności jest tematem, który często jest poruszany przez wielu ludzi i instytucji. Co jakiś czas czytamy informacje na ten temat w prasie, słyszymy w radio i telewizji. Czy jednak mamy świadomość tego co jest ich źródłem?

Temat dotyczący skażenia żywności obejmuje wiele środowisk. Interesują się nim nie tylko rolnicy, przedsiębiorcy czy lekarze, ale także konsumenci, których dotyczy on bezpośrednio. To właśnie ostatnia grupa jest najbardziej narażona na skutki skażenia. Skażenie żywności jest także ważne dla Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO?WHO. W Polsce natomiast swoją pieczę nad żywnością sprawuje Państwowy Zakład Higieny oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

 

Przyczyn skażeń żywności jest wiele. Jednak głównie dotyczy to aspektów ekologicznych. Rozwój cywilizacji oprócz pozytywnych skutków, ma także działanie negatywne przede wszystkim na środowisko naturalne. Dotychczas przeprowadzone różnego rodzaju wybuchy oraz codzienne korzystanie z chemii doprowadziły do skażenia środowiska. Jedną z konsekwencji tego jest właśnie skażenie żywności. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że z roku na rok mieszkańców Ziemi przybywa. Wiąże się to oczywiście z problemem dostarczenia dla nich odpowiedniej ilości pożywienia. W celu osiągnięcia tego rolnictwo zaczęło stosować różnego rodzaju środki, które zwiększają ilość plonów. Po drugie dane z roku 2012 pokazują, że jest Nas na świecie ponad 7,046 miliarda. Każda z tych osób produkuje określoną liczbę śmieci, które również mogą być źródłem toksycznych substancji. Mogą one z czasem znaleźć się także w Naszym pożywieniu. Substancji stanowiących skażenie żywności jest bardzo wiele, a ich liczba rośnie. Wiele państwa świadomych problemu stara się chociaż nie zwiększać poziomu skażeń.

 

Czy możemy substancje potencjalnie groźne wyeliminować? Tak, ale jest to proces bardzo kosztowny. Jest jednak inne rozwiązanie, z którego wiele krajów korzysta. Postawili oni zatem na neutralizowanie skażeń w środowisku, w którym się one znajdują. Co za tym idzie? Dzięki temu mniej groźnych substancji przenika do organizmów zwierzęcych i roślinnych. Trzeba jednak zaznaczyć, że takie działanie ma sens tylko na lądzie. W wodzie jest to niestety niemożliwe.

 

Najczęstszym skażeniem żywności pochodzącym ze środowiska naturalnego jest obecność w jedzeniu metali ciężkich. Ich liczba zależy oczywiście od skażenia danego środowiska. Istnieją pewne dopuszczalne granice ich obecności, ale są one bardzo małe. Czym jest to spowodowane? Zatrucia metalami ciężkimi niosą ze sobą bardzo negatywne skutki na zdrowiu. Dotyczy to przede wszystkim rtęci, kadmu, ołowiu, arsenu oraz cynku. Na terenach położonych w sąsiedztwie z wysypiskiem śmieci, wyrobiskami kopalnymi czy zakładami odpadów przemysłowych, zabrania się produkować żywność.

 

W tabelce poniżej zostały przedstawione dopuszczalne stężenia metali w dowolnie wybranych produktach spożywczych.

 

Nazwa produktu Cd [mg/kg] As [mg/kg] Pb [mg/kg] Cu [mg/kg] Zn [mg/kg] Sn [mg/kg]
Mleko w proszku

0,01

0,2

0,1

5

40

15

Przetwory rybne

0,05

4

1,0

10

50

50/100

Konserwy mięsne

0,05

2,5

1,0

8

50

20/100

Maki i kasze

0,1

0,2

0,2

6

40

Cukier

0,02

0,2

0,5

3

Tłuszcze i oleje roślinne

0,05

0,1

0,1

0,1

Tłuszcze zwierzęce

0,02

0,2

0,1

0,4

Zostaw komentarz