Prawdopodobnie wszystkie podstawówki zostaną otwarte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

– W szkołach podstawowych będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I–III.  Na ten moment wszystkie spośród 125 krakowskich szkół podstawowych są gotowe do przyjęcia uczniów – powiedziała Ewa Całus, dyrektorka Wydziału Edukacji UMK. Dodała jednak, że do tej pory rodzice zaledwie 12 proc. uczniów wyrazili zainteresowanie powrotem ich dzieci do szkół.

Prawdopodobnie wszystkie podstawówki zostaną otwarte

Fot. pixabay.com

Szkoły podstawowe

Dyrektorzy szkół podstawowych w ostatnich dniach przygotowywali się do przywrócenia od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Oprócz zajęć w formie stacjonarnej, kształcenie będzie też prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do 22 maja (stan na godz. 14.00) żadna ze szkół nie złożyła wniosku do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa o zawieszenie zajęć 25 maja. Dyrektorzy szkół mogli to zrobić jeszcze w ciągu weekendu, jeżeli w ich opinii nie byłoby możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole. Wszystkie krakowskie szkoły podstawowe (także specjalne) są jednak gotowe na przyjęcie dzieci. W przypadku dwóch szkół przyszpitalnych decyzja o otwarciu jest uzależniona od decyzji kierownictwa szpitali.

Do klas I–III w samorządowych szkołach podstawowych w Krakowie uczęszcza w sumie 17 206 uczniów. Zaledwie jednak 2081 rodziców poinformowało o chęci wysłania dzieci do szkół od 25 maja (w tym w szkołach specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – 264 rodziców). Oznacza to, że zainteresowanie rodziców wynosi 12 proc., a wskaźnik jest podobny do przypadku przedszkoli. Jak wynika z deklaracji rodziców, liczba uczniów będzie rosła z każdym tygodniem. Ofertą szkół specjalnych są zainteresowani rodzice uczniów niepełnosprawnych, zwłaszcza udziałem swoich dzieci w zajęciach specjalistycznych – aż 90 proc. z nich zadeklarowało powrót do szkół.

Jakie działania podjęli dyrektorzy szkół podstawowych?

 • ​Ustalane są procedury na czas prowadzenia zajęć z zachowaniem wytycznych GIS. Do rodziców są przesyłane informacje temat organizacji opieki nad dziećmi, w tym dotyczące m.in. strefy bezpieczeństwa przy wejściach do budynków, strefy przyprowadzania i odbioru dziecka, pomiaru temperatury osobom wchodzącym na teren placówki (za ich zgodą), przygotowania przegród z pleksi do prowadzenia zajęć indywidualnych;
 • Sprawdzane są potrzeby rodziców oraz zbierane informacje o uczniach, którzy będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych, specjalistycznych oraz w indywidualnych konsultacjach;
 • Kupowane są środki dezynfekujące oraz ochrony osobistej dla pracowników;
 • Pomieszczenia szkolne, meble i sprzęt są dezynfekowane;
 • Przygotowywane i wyposażane są izolatki;
 • Nauczyciele i pracownicy przechodzą specjalistyczne szkolenia;
 • Modyfikowane są przydziały czynności dla pracowników obsługi;
 • Ustalany jest harmonogram pracy nauczycieli.

Przedszkola

18 maja otwarte zostały niemal wszystkie samorządowe placówki wychowania przedszkolnego – 126 przedszkola oraz 8 oddziałów przedszkolnych (w tym 8 przedszkoli specjalnych i 2 oddziały przedszkolne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym).

W sumie do samorządowych przedszkoli w Krakowie uczęszcza 17 216 dzieci. Z wcześniejszych deklaracji rodziców wynikało, że około 12 proc. rodziców chce skierować swoje dzieci do przedszkoli, gdy zostaną one otwarte. Jednak 18 maja zaledwie 1 238 dzieci (niewiele ponad 7 proc.) uczestniczyło w zajęciach przedszkolnych.

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 18 maja przedstawiała się następująco:

 • 3 przedszkola – 30-32 dzieci,
 • 5 przedszkoli – 29-20 dzieci,
 • 49 przedszkoli – 19-10 dzieci,
 • 68 przedszkoli – 1-9 dzieci,
 • 11 przedszkoli – 0 dzieci, 
 • 8 przedszkoli specjalnych – w sumie 11 dzieci.

Zajęcia są zawieszone w zaledwie sześciu przedszkolach oraz w dwóch oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ich otwarcie uniemożliwiają m.in. trwające remonty czy też trudne warunki lokalowe. Zajęcia są jednak w nich prowadzone zdalnie.

Młodzieżowe Domy Kultury

Od 18 maja wznowiona została także działalność młodzieżowych domów kultury. Ich pracownicy będą prowadzić zajęcia pozaszkolne w zależności od zainteresowania rodziców, z wykluczeniem zajęć, których uczestnicy są narażeni na bezpośredni kontakt (np. sztuki walki czy samoobrona). Zajęcia będą prowadzone także w formie zdalnej.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Działają wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą działalność zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej – m.in. w formie telefonów wsparcia, z których mogą korzystać mieszkańcy Krakowa.

Bezpieczeństwo

Dyrektorzy przedszkoli i szkół na bieżąco dokonują zakupu środków niezbędnych do zapewnienia ochrony osobistej nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Oprócz przygotowywania się pracowników przedszkoli, szkół i placówek do bezpiecznego przyjęcia dzieci, o kilku zasadach powinni pamiętać także rodzice i opiekunowie:

 1. Nie ukrywaj informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, a jeśli czuje się nie najlepiej – niech pozostanie w domu. Nie przyprowadzaj dziecka do przedszkola także wtedy, jeśli w Waszym domu obowiązuje kwarantanna.
 2. Zapewnij maseczkę ochronną, jeśli Twoje dziecko ma powyżej 4 lat. Przypomnij, w jaki sposób prawidłowo ją nosić.
 3. Przypomnij także o podstawowych zasadach higieny – częstym myciu rąk, niedotykaniu oczu ust i nosa, nie podawaniu ręki koleżankom i kolegom, a także zasłanianiu twarzy łokciem podczas kichania i kaszlu.
 4. Każde dziecko ma swoją ukochaną zabawkę, którą chciałoby zabrać do przedszkola. Wytłumacz, dlaczego tym razem nie powinno tego robić, a pluszak lub samochodzik powinien pozostać w domu.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat harmonogramu wprowadzanych zmian można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ponadto informacje dotyczące funkcjonowania krakowskich przedszkoli, szkół i placówek są publikowane na bieżąco w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa. Prosimy równocześnie o śledzenie informacji na stronach internetowych konkretnych jednostek edukacyjnych oraz kontakt z dyrektorami w tym zakresie.

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz