Pospółka idealna do budowy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

W obecnym budownictwie różnego rodzaju materiały są przez nas wykorzystywane i to nie tylko w celach całkowicie publicznie użytkowych, ale także przez osoby prywatne.

Niewątpliwie do tego rodzaju materiałów zaliczymy żwir, który z powodzeniem wykorzystywany jest zarówno w budownictwie, jak i ogrodnictwie.

W podobny sposób wykorzystywana może być pospółka, która nie jest ani gliną, piaskiem czy żwirem, ale łączy w sobie kilka różnego rodzaju materiałów naturalnych i gdy zawartość iłów w niej jest wyższa niż kilka procent to wyróżniamy pospółkę gliniastą. Jednakże pospółka to przede wszystkim materiał pochodzenia naturalnego sypki i niesortowany, gdyż nie ma takiej potrzeby, a po wypłukaniu nadaje się świetnie na składnik betonów.

W postaci całkowicie naturalnej wybudować z niej lub raczej stworzyć możemy warstwy filtracyjne i odsączające w nasypach drogowych i kolejowych, co tylko pozytywnie wpływa na funkcjonowanie naszych dróg podczas opadów deszczu. Jeżeli zdecydujemy się ją wypłukać to mamy możliwość uzyskania jeszcze lepszego materiału budowlanego czyli składniku betonu, ale także bardziej odpornego na działanie mrozu w momencie wykorzystania jej na warstwy filtracyjne.

Kupić ja możemy niemal w każdym miejscu, które sprzedaje podobne kruszywa czyli żwir, piasek, gruz itd., bo jest naprawdę powszechnie wykorzystywanym materiałem naturalnym. Podczas wydobywania kruszywa o pochodzeniu żwirowym niejako ubocznie pozyskujemy też pospółkę, co jest bardzo korzystne, bo zarówno żwir, jak i pospółka mogą zostać osobno wykorzystane.

Niektóre firmy dają nam możliwość wyboru pospółki niesortowanej lub tez podzielenia jej na odpowiedniej wielkości frakcje, które najczęściej zamykają się w przedziale od 0-20mm lub 0-63mm i 0-100mm, co praktycznie daje nam bardzo szeroki zakres możliwości jej zastosowania i wykorzystania. Z powodzeniem może też posłużyć, jako główny materiał na budowę podstawowej warstwy drogi, gdyż inną jej właściwością jest doskonałe zagęszczanie, co w sprawach budownictwa drogowego jest równie ważne, co wysoka przepuszczalność wody czy mrozoodporność.

Koszt plasuje się w granicach około czterdziestu złotych za tonę z tym, że może on być zależny od miejsca wydobycia pospółki i tego czy jest ona płukana czy też nie, ale za taką ilość cena tak czy tak nie wydaje się być specjalnie mocno wygórowana. Różnice cenowe mogą wynikać z odległości między miejscem pobrania, a transportem na miejsce przeznaczenia itd., ale powszechność możliwości wykorzystania rekompensuje nam wszystkie inne utrudnienia.

Zostaw komentarz