Ponad 300 mln zł na drogi samorządowe w 2021 r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

© Dostarczane przez FilaryBiznesu.pl

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł ogłosił nabór wniosków na zadania, które powiaty i gminy będą realizować od 2021 r. 302 175 445 zł – tyle wyniesie pula środków do wykorzystania na Mazowszu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki niemu wyremontowano już 6 tys. km dróg w Polsce. Remont kolejnych tysięcy trwa lub czeka na realizację.

W woj. mazowieckim w 2019 r. dzięki dofinansowaniu w kwocie 489 343 762,47 zł zrealizowano 663,37 km dróg. W 2020 r. przewidziano wsparcie na kwotę 306 084 736,35 zł. Dofinansowaniem objęto budowę, przebudowę lub remonty 227 km dróg gminnych i powiatowych. Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego w 2021 r., wyniesie 302 175 445,40 zł. Łącznie w latach 2019-2021 do woj. mazowieckiego trafią środki w wysokości 1 135 514 125,86 zł a przebudową objęto dotychczas 890 km dróg (474 km gminnych i 416 km powiatowych).

Fundusz Dróg Samorządowych daje samorządom szansę na wzmocnienie rozwoju w wielu obszarach, poprawę jakości życia i stworzenie przedsiębiorcom możliwości do dynamicznego rozwoju. Zakwalifikowanie się samorządu do programu to także potwierdzenie na to, że dana jednostka sprawnie działa. Zachęcamy samorządy do wzięcia udziału w naborze

podkreślił w Radomiu Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

W ostatnich pięciu latach na przebudowę mazowieckich dróg lokalnych Rząd RP przeznaczył 1 miliard 400 mln zł; z czego ponad 1mld w ramach FDS. W latach 2009-2015 było to 478 mln zł. Widać zatem jak zwiększyła się skala dofinansowania. Te pieniądze przekładają się na inwestycje w konkretnych miejscach – miastach, wsiach. To inwestycje, które służą ludziom, lokalnym społecznościom

dodał wojewoda.

Fundusz Dróg Samorządowych to jeden z priorytetowych programów skierowanych do samorządów lokalnych. Jego celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. W rezultacie to także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W ramach Funduszu możliwe jest finansowanie dużych, wieloletnich inwestycji, których realizacja często stanowi obciążenie dla budżetu samorządów.

Utworzony w 2019 r. Fundusz Dróg Samorządowych to 36 mld zł na realizację zadań infrastrukturalnych przez samorządy w latach 2019-2028. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej jest uzupełnieniem działań podejmowanych na szczeblu krajowym, takich jak budowa systemu autostrad i dróg ekspresowych. Pozwala to na tworzenie spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

W ub.r. samorządy terytorialne w Polsce wykorzystały środki w wysokości 3,8 mld zł na realizację ponad 4,2 tys. zadań. To 6 tys. km dróg gminnych i powiatowych, które wybudowano, przebudowano lub wyremontowano. W 2020  r. do dyspozycji w ramach FDS jest ponad 3,2 mld zł. Dofinansowanie z budżetu państwa zostanie przekazane na ok. 2,3 tys. zadań powiatowych i gminnych, dzięki czemu nastąpi poprawa infrastruktury na blisko 3,5 tys. km dróg.

Zostaw komentarz