Ograniczenia prędkości w Polsce. Na ekspresówce 120 km/h? Nie zawsze. Są też inne pułapki

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Kontrola drogowa © Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta / / Agencja Gazeta Kontrola drogowaCzy każde skrzyżowanie odwołuje ograniczenie prędkości, a na drodze ekspresowej zawsze możemy jechać 120 km/h? W przepisach jest kilka pułapek, w które kierowca może wpaść zupełnie nieświadomie. Nieznajomość przepisów nie zwalnia jednak z obowiązku ich przestrzegania.

“Wyższa szkoła jazdy” to cykl na Moto.pl, w którym wyjaśniamy najbardziej kontrowersyjne przepisy ruchu drogowego. Ale nie tylko. Znajdziecie tu mieszankę tematów z pogranicza kodeksu drogowego, egzaminu na prawo jazdy, dobrych praktyk na drodze oraz przydatnych porad dla kierowców.

Ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym. Ile można jechać?

W Polsce w obszarze zabudowanym możemy jechać maksymalnie 50 km/h w godzinach od 05:00 do 23:00. W godzinach nocnych (23:00-05:00) limit prędkości jest podniesiony o 10 km/h i wynosi 60 km/h. W strefach zamieszkania ograniczenie prędkości wynosi 20 km/h.

To ogólne zasady dotyczące limitów prędkości w obszarze zabudowanym. Trzeba jednak zawsze obserwować znaki, ponieważ są miejsca, w których limity są inne. W miastach – na większych, najczęściej dwu- lub trzypasmowych – ulicach często można jechać 70 km/h lub 80 km/h. Z kolei w miejscach, gdzie mieszka dużo ludzi albo zlokalizowane są szkoły, ograniczenie wynosi np. 30 km/h. Pamiętajcie, zawsze patrzymy na znaki!

Ograniczenie prędkości na terenie całej miejscowości. Jak je rozpoznać?

Czasem przy wjeździe do danej miejscowości, pod jej nazwą lub znakiem “obszar zabudowany”, zobaczymy znak z informacją o ograniczeniu prędkości. Bardzo ważne: w takiej sytuacji ograniczenie na znaku obowiązuje na terenie całej miejscowości i nie jest odwoływane przez skrzyżowania.

Ograniczenie obowiązuje do końca obszaru zabudowanego. Może zostać też odwołane przez znak z innym limitem dopuszczalnej prędkości. Warto mieć to na uwadze, bo zdarzają się miejscowości, gdzie jechać można np. 30 lub 40 km/h, łatwo więc o złamanie przepisów ze zwykłego przyzwyczajenia.

Strefa ograniczonej prędkości

Znak “strefa ograniczonej prędkości”, który widzicie poniżej (to klasyczny znak ograniczenia prędkości, ale na kwadratowym znaku) oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w którym obowiązuje niższy limit dozwolonej prędkości. Ograniczenie to obowiązuje aż do momentu, kiedy nie miniemy znaku informującego o końcu strefy. Wygląda praktycznie identycznie, ale jest przekreślony. Skrzyżowania nie odwołują tego ograniczenia.

Ograniczenie prędkości

Ograniczenie prędkości

© Dostarczane przez Agora S.A.

Ograniczenie prędkości Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

Za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym możesz stracić prawo jazdy

Za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h kierowca zostanie ukarany nie tylko dotkliwym mandatem (400-500 zł i 10 pkt karnych), ale może także stracić prawo jazdy na trzy miesiące.

Są plany wprowadzenia przepisu, który sprawi, że również poza terenem zabudowanym będzie zabierane prawo jazdy kierowcom, którzy przekroczą prędkość o ponad 50 km/h. Projekt ustawy jest nawet gotowy, a rząd zapowiadał, że przepisy wejdą w życie w lipcu tego roku. Zmiany budzą jednak tak duże kontrowersje (w samej Radzie Ministrów), że są cały czas przekładane na bliżej nieokreśloną przyszłość. Zamieszaniu i konfliktowi w rządzie poświęciliśmy oddzielny artykuł:

Mandat za przekroczenie prędkości w Polsce. Ile kierowca musi zapłacić za zbyt szybką jazdę?

Taki mandat możesz dostać za przekroczenie prędkości:

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat w wysokości 50 zł.
 • Od 11 do 20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne.
 • Od 21 do 30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne.
 • Od 31 do 40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych.
 • Od 41 do 50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych.
 • Od 51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych, w niektórych przypadkach – zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące (obszar zabudowany).

Zobacz wideo Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z mandatem?

Dozwolona prędkość poza obszarem zabudowanym. Na drodze ekspresowej limit prędkości to 120 km/h? Tak, ale nie zawsze

Jak szybko możemy jechać poza obszarem zabudowanym?

 • Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych – 90 km/h
 • Na drogach dwujezdniowych dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu – 100 km/h
 • Na drogach ekspresowych jednojezdniowych – 100 km/h
 • Na drogach ekspresowych dwujezdniowych – 120 km/h
 • Na autostradach – 140 km/h

Raz jeszcze przypominamy o uważnej obserwacji drogi i patrzeniu na znaki. Są odcinki dróg szybkiego ruchu, na których wprowadzono niższe limity prędkości i to one są obowiązujące. Chwila nieuwagi może nas kosztować mandat.

Ograniczenie wynosi 70 km/h, mijam znak informujący o wjeździe na drogę ekspresową lub autostradę – czy mogę przyspieszyć?

Nie. To jedna z podchwytliwych sytuacji na drodze. Często na początkach dróg ekspresowych i autostrad ustawiony jest znak ograniczenia prędkości (np. 70 lub 80 km/h), a kawałek za nim widzimy znak, który informuje o wjeździe na drogę szybkiego ruchu. WAŻNE: ten znak nie odwołuje ograniczenia prędkości. Ograniczenie obowiązuje do pierwszego skrzyżowania lub do znaku informującego o jego końcu.

Droga ekspresowa S8 w Markach

Droga ekspresowa S8 w Markach

© Dostarczane przez Agora S.A.

Droga ekspresowa S8 w Markach fot. GDDKiA

Co odwołuje ograniczenie prędkości?

 • Skrzyżowanie,
 • Inny znak ograniczenia prędkości,
 • Znak informujący o końcu zakazów,
 • Koniec lub początek obszaru zabudowanego,
 • Koniec lub początek strefy zamieszkania.

Czy skrzyżowanie zawsze odwołuje ograniczenie prędkości?

Trzeba pamiętać, że nie wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami w myśl prawa. W polskich przepisach mamy też coś takiego jak “połączenie dróg”. Mowa tu np. o sytuacji, kiedy z naszą drogą łączy się droga wewnętrzna, gruntowa, dojazdowa do posesji lub utwardzona o długości do 20 km/h. Takie “skrzyżowania” nie odwołują ograniczeń prędkości.

Na drogach o dwóch jezdniach znaki nie są odwołane, jeśli skrzyżowanie występuje po lewej stronie i nie ma połączenia z jezdnią z prawej strony. Skrzyżowania nie odwołują też ograniczeń prędkości, gdy występuje po lewej stronie dwujezdniowej drogi (czyli takie, od którego jesteśmy ogrodzeni pasem zieleni).

Czy próg zwalniający odwołuje ograniczenie prędkości?

Nie. Progi zwalniające nie odwołują ograniczenia prędkości. Ograniczenie zostaje zdjęte, dopiero kiedy miniemy znak mówiący o końcu niższego limitu dozwolonej prędkości lub przejedziemy przez skrzyżowanie.

Kielce, ul. Śląska. Znaki informujące o ograniczeniu prędkości oraz progu zwalniającym

Kielce, ul. Śląska. Znaki informujące o ograniczeniu prędkości oraz progu zwalniającym

© Dostarczane przez Agora S.A.

Kielce, ul. Śląska. Znaki informujące o ograniczeniu prędkości oraz progu zwalniającym PAWEŁ MAŁECKI

A jak szybko można jechać z przyczepą?

W terenie zabudowanym obowiązują nas takie same przepisy, jak samochody osobowe – zazwyczaj to 50-60 km/h (oczywiście są miejskie drogi o niższym ograniczeniu, zawsze trzeba patrzeć na znaki). WAŻNE: w obszarze zabudowanym z przyczepą nie możemy przekraczać 60 km/h, nawet jeżeli jedziemy ulicą, gdzie ograniczenie prędkości jest wyższe,

 • poza terenem zabudowanym na drodze jednojezdniowej – 70 km/h,
 • poza terenem zabudowanym na drodze dwujezdniowej – 80 km/h,
 • na drogach ekspresowych i autostradach – 80 km/h.

Zostaw komentarz