Ogólne oznaczenia widniejące na opakowaniach

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Opakowania nie tylko produktów spożywczych, ale także innych artykułów posiadają różnego rodzaju symbole. Są to małe znaczki, pod którymi kryją się ważne dla konsumenta informacje. Warto zatem poznać je i dokładnie dowiedzieć się co oznaczają.

Opakowania produktów spożywczych zawierają na sobie wiele cennych informacji. Nie tylko dotyczą one nazwy produktu spożywczego, producenta czy składników. Widnieją na nich także niewielkiej ilości symbole, które ukrywają cenne dla konsumenta informacje. Warto zatem poznać je bliżej, by poznać wiedzę przydatną w życiu codziennym.

 

Ogólne oznaczenia widniejące na opakowaniach

Symbol ten oznacza, że opakowanie nadaje się do recyklingu. Trzy strzałki są znakiem ekologicznym, który znajduje się na opakowaniach przeznaczonych do kolejnego przetworzenia. Poza tym z odzyskanych z niego surowców można wyprodukować podobny produkt. Przykładem są aluminiowe puszki, butelki, papier, torby, tektury, pojemniki z tworzyw sztucznych itp. Często w środku symbolu może być także umieszczona liczba, która oznacza wówczas procent użytych do produkcji materiałów pochodzących z recyklingu. Zdarza się także, że może być to także nazwa materiału, z którego opakowanie zostało wykonane. Opakowanie takie należy także wyrzucić w odpowiednie miejsce, by mógł być przerobiony jak najmniejszym kosztem.
Symbol ten oznacza, że produkt ten jest przydatny do recyklingu. Jest to znak ekologiczny, który świadczy o przydatności opakowania do recyklingu.
Symbol CE znajduje się na opakowaniach, przy produkcji których musiały być zachowane wszelkie środki ostrożności oraz spełnione wymagania zgodne z obowiązującym prawem. W naszym kraju jest ponad 20 grup produktów, na których umieszczany jest ten symbol. Są to zabawki czy różnego rodzaju sprzęt elektroniczny. Symbol CE jest stosowany na terenie całej Unii Europejskiej.
Symbol ten oznacza możliwość ponownego wykorzystania. Jest to znak ekologiczny, który oznacza opakowania służące do wielokrotnego wykorzystania. Zaraz po wykorzystaniu nie pełnią one roli odpadu, ale mogą być ponownie wykorzystane minimum dwa razy. Często jest on widoczny na różnego rodzaju pudełkach, beczkach, butelkach czy puszkach.
Symbol oznacza opakowanie biodegradowalne. Jest to znak ekologiczny znajdujący się na opakowaniach rozkładających się w czasie kompostowania. Podczas tego procesu nie uwalniają się także żadne toksyczne i szkodliwe substancje. Ich kompostowanie może zachodzić razem z odpadami organicznymi. Symbol ten jest zatwierdzany przez DIN CERTCO czyli Niemiecki Instytut Standaryzacji.
Symbol ten oznacza, że na etapie produkcyjnym został wykorzystany standardowy system kontroli wagi lub objętości. Znak ten nie jest znakiem umieszczanym obowiązkowo. Dotyczy przede wszystkim produktów porcjowanych o ilości nie mniejszej niż 5 gram lub 5 mililitrów i nie większej niż 10 kilogramów lub 10 litrów. Symbol ten oznacza, że w czasie produkcji została przeprowadzona wewnętrzna kontrola ilości towaru zapakowanego.
Symbol ten reprezentuje hasło „ Bądź odpowiedzialny, wyrzucaj osobno”. Oznaczenie to mówi, że opakowanie należy rozdzielić i wyrzucić osobno każdą jego część. Często składa się ono z papieru, plastiku oraz worku. Każdy z nich należy wyrzucić do określonego pojemnika.
Symbol ten oznacza bezpieczeństwo. Znak ten wymaga uzyskania specjalnego certyfikatu. Bezwzględnie musi być on umieszczony na opakowaniach produktów, które mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia. Jest on wydawany przez PCBC czyli Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA. W krajach Unii Europejskiej jest on zastępowany przez symbol CE. Wszystkie produkty podlegające certyfikacji wykazane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów Dz. U. 2000 r. nr 5, poz. 53.

Wyżej przedstawione symbole dotyczą ogólnych informacji o symbolach znajdujących się na różnego rodzaju opakowaniach. Dzięki poznaniu ich mamy wiedzę, która przydatna jest w życiu codziennym.

Zostaw komentarz