Nowe zasady koszenia traw w Krakowie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne Zarząd Zieleni Miejskiej wprowadza nowe zasady dotyczące koszenia traw. Zmiany obejmą tereny parków, zieleńców, skwerów, pasów drogowych oraz innych zielonych miejsc będących w utrzymaniu jednostki. Od teraz terminy koszeń będą ściśle uzależnione od warunków pogodowych, trawa będzie koszona wyżej, tak, aby nie doprowadzać do przesuszania się trawników. Dodatkowo miasto odchodzi od intensywnego koszenia całych przestrzeni trawiastych na określoną standardem wysokość, zmniejszając równocześnie częstotliwość wykonywania tych prac.

Nowe zasady koszenia traw w Krakowie

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Chcemy, aby nowe standardy utrzymania pozwoliły na zachowanie równowagi między rekreacją, porządkiem a bezpieczeństwem. Wdrożenie nowych zasad, to dla firm wykonawczych zmiana sposobu pracy, ale mamy nadzieję, że okres przejściowy, pod stałą kontrolą naszych ogrodników miejskich, będzie krótki i doprowadzi do pożądanych efektów – mówi Piotr Kempf, dyrektor ZZM.

Nie sposób nie dostrzec zmian, jakie wokół nas zachodzą – praktycznie bezśnieżna zima w mieście, sucha wiosna z niekiedy bardzo wysokimi temperaturami. To warunki, do których trzeba się dostosować, dlatego tak istotne jest wprowadzenie zmian w pielęgnowaniu zieleni.

W trakcie skrajnie suchych warunków atmosferycznych koszenia będą maksymalnie ograniczane tam, gdzie to możliwe redukowane całkowicie, tak jak miało to miejsce kilka tygodni temu. Jest to jednak decyzja radykalna i musi być jedynie czasowa, ponieważ koszenie miejskich trawników to nie tylko względy estetyczne i zabieg porządkowy.

Trawa niekoszona wzmaga swoją bujność chwilowo, a długotrwałe zaniechanie i ścinanie trawy wysokiej doprowadza do jej nadmiernego rozrastania się i drewnienia u podstawy, co po ścięciu daje efekt nieestetycznego rżyska.

Odpowiednio częste koszenie pozwala zbudować mocny system korzeniowy oraz sprawia, że trawa lepiej się krzewi. Koszenie długiej trawy wymaga również jej zebrania, tak aby nie doprowadzić do filcowania się darni, które uniemożliwia odpowiedni dostęp powietrza oraz wody do korzeni.

Koszenie trawników w mieście to również względy bezpieczeństwa (np. pasy drogowe, torowiska) oraz funkcje, jakie pełnią dla mieszkańców (np. polana rekreacyjna w parku, miejsca z roślinnością ozdobną). Różne miejsca wymagają więc nieco innego podejścia.

Raz na 4 tygodnie koszenie odbędzie się w miejscach niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa i funkcji terenu z uwzględnieniem intensywności użytkowania przez mieszkańców. Są to:

 • tereny, na których muszą zostać zachowane względy bezpieczeństwa – pobocza dróg, chodników, ścieżek rowerowych – zachowana musi być widoczność, a trawa nie może wykładać się na jezdnie, chodniki i ścieżki
 • torowiska
 • ronda
 • miejsca pełniące funkcje rekreacyjne, tak aby dostęp do nich był swobodny i nieutrudniony – place, zabaw, boiska, siłownie, polany rekreacyjne w parkach, na których można położyć kocyk, ćwiczyć, grać w badmintona.
 • nowo założone trawniki oraz miejsca z roślinnością ozdobną (żywopłoty, krzewy okrywowe, zaprojektowane układy krzewów i bylin) – bezwzględnie wymagają koszenia m.in. w celu wyeliminowania roślinności niepożądanej.
 • trawniki na terenach osiedlowych, od strony wejść do klatek, pas trawy wokół elewacji budynku (3-5 metrów)

3 razy w sezonie koszone będą:

 • miejsca zadrzewione oraz pas do 2 metrów wokół
 • pasy rozdziału między jezdniami
 • skarpy
 • szerokie polany wzdłuż chodników poza pasem bezpieczeństwa
 • mniej uczęszczane parki
 • tereny osiedlowe poza wymienionymi wyżej

Raz w sezonie, w okresie jesiennym, koszone będą:

 • łąki kwietne po wysianiu się nasion

Parki objęte programem Life Urban Green, czyli Planty Krakowskie oraz Park Lotników Polskich koszone będą zgodnie z zaleceniami programu.

Po ostatnich opadach deszczu trawniki szybko przyrosły i jest to dobry moment, aby w miejscach, które tego wymagają, wykonać koszenie i tym samym wzmacniać krzewienie się traw.

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz