Miasto przyjmuje oferty dotyczące nabycia praw do lokali mieszkalnych

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Miasto zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych”.

Zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień. Przedmiotem rokowań jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości.

Wymagany termin wydania nieruchomości kupującemu ma nastąpić nie później niż do dnia 30 listopada br.

Przedmiot zamówienia:

  1. Nabycie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej, na rynku pierwotnym.
  2. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami położonymi w obrębie granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
  3. Zamawiający zainteresowany jest dwoma lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej od 39 m kw do 48 m kw.

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków – nie później niż do 21 lipca, do godz. 14.00. Decyduje data złożenia oferty do Urzędu.

Ze specyfikacją zawierającą szczegółowe warunki zamówienia można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub odebrać w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Punkt Obsługi Mieszkańców, pok. 6.

Szczegółowe warunki zamówienia, takie jak:

  • formularz oferty,
  • ogólne warunki umowy,
  • standard wykończenia i wyposażenia lokali,
  • standard wykończenia lokali

znajdują się na stronie: www.bip.krakow.pl

pokaż metkę

Autor: GRAŻYNA ROKITA

Osoba publikująca: Tomasz Róg

Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz