Mercor zakłada utrzymanie ROE na poziomie 13% w strategii na lata 2020-2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

W obszarze finansowym strategii Mercor stawia sobie za cel utrzymanie ROE na poziomie 13% w skali roku oraz bezpiecznego poziomu zadłużenia nie przekraczającego trzykrotności zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, podkreślono.

“Przez ostatnie 6 lat pracowaliśmy intensywnie, by wzmocnić naszą pozycję lidera w Polsce i jednocześnie wrócić do poziomu przychodów sprzed historycznej transakcji sprzedaży połowy biznesu pod koniec 2013 roku. Dziś, po zrealizowaniu tego celu, chcemy wdrażać kolejne innowacje” – powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

Strategicznym celem rynkowym jest utrzymanie pozycji lidera biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce (w zakresie oddymiania grawitacyjnego, wentylacji pożarowej, zabezpieczeń konstrukcji oraz oddzieleń pożarowych), przy jednoczesnym dążeniu do zdobywania i umacniania pozycji w krach Europy Środkowej, Wschodniej, Skandynawii, Beneluksu i Anglii. Celem jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży poza Polską na poziomie 60% łącznych przychodów Grupy Mercor, podano również.

Do końca 2020 r. spółka uruchomi produkcję przeciwpożarowych płyt silikatowych mcr Silboard o wymiarach 1,20 m x 2,44 m. Płyty te mają stanowić jeden z podstawowych czynników wzrostu skali działalności grupy. Spółka DFM Doors będzie rozwijała i intensyfikowała produkcję oddzieleń przeciwpożarowych. W roku 2020 wejdą do produkcji bramy przeciwpożarowe wykonywane w kilku wariantach, zapowiedziano.

Ponadto pion systemów oddymiania grawitacyjnego spółki pracuje nad wykorzystaniem rozwiązań fotowoltaicznych w produkowanych pasmach świetlnych. Po oddymianiu, wentylacji oraz doświetleniu będzie to kolejna funkcjonalność tego produktu, wynika również z komunikatu.

Zgodnie ze strategią zarząd w dalszym ciągu będzie pracował nad zwiększeniem korzyści z synergii pomiędzy spółkami Grupy Mercor.

“Grupa buduje swoją stabilność, kupując lub zakładając spółki na terytoriach, w obszarze których odnotowała już efekty sprzedażowe. W okresie objętym strategią spółka planuje założenie spółki zależnej na terenie Anglii. Uznano, że jest to najbardziej efektywny sposób intensyfikacji sprzedaży na tym rynku. Spółka będzie prowadziła na nim działalność w oparciu o wyroby spółek z Grupy Mercor” – czytamy dalej.

Mercor planuje także wydzielenie działalności związanej z produkcją i dystrybucją płyt mcr Silboard do osobnej spółki zależnej. Warunkiem wydzielenia jest osiągnięcie porozumienia odnośnie przeniesienia przyznanych i wykorzystywanych dotacji, zaznaczono.

W raporcie podano, że zarząd podjął decyzję o kontynuacji zasady niepodawania prognoz wyników, a trudna do prognozowania sytuacja rynkowa spowodowana globalną pandemią COVID-19 wymusza monitorowanie sytuacji popytowej oraz dostosowanie organizacji do nowych wyzwań. Przyjęto do wdrożenia działania w trzech głównych obszarach: oszczędności, intensyfikacja sprzedaży, usprawnienia organizacyjne.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 – marzec 2020).

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo

Źródło:

ISBnews

komentarze

irytujące

Napisz komentarz

Źródło:

Zostaw komentarz