Ks. prof. Robert Tyrała nowym rektorem UPJPII

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, dotychczasowy prorektor ds. studenckich i dydaktyki został wybrany przez senat uczelni na stanowisko rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Dotychczasowy prorektor ds. studenckich i dydaktyki ks. dr hab. Robert Tyrała, jest od 2016 r. profesorem nadzwyczajnym UPJPII. Od 2019 r. kieruje katedrą Historii Liturgii. Doktorat z teologii na Wydziale Teologicznym ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił w roku 2000. Habilitował się w dziedzinie nauk humanistycznych na Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w roku 2010. Jest także absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w latach 2005-2019 był Kierownikiem Katedry Muzyki Religijnej. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Nowo wybrany rektor, zgodnie ze statutem UPJPII, mianował prorektorami:

– ks. dr. hab. Antoniego Świerczka, prof. UPJPII, jako prorektora ds. polityki kadrowej i promocji,

– ks. prof. dr. hab. Tomasza Rozkruta jako prorektora ds. nauki oraz dyrektora Szkoły Doktorskiej,

– dr hab. Małgorzatę Dudę, prof. UPJPII, jako prorektora ds. studenckich i dydaktyki.

Kadencja nowego rektora i prorektorów rozpocznie się 1 września 2020 r.

Źródło:

Zostaw komentarz