Kraków rusza z nowymi ekologicznymi programami

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Od poniedziałku, 25 maja mieszkańcy Krakowa będą mogli składać wnioski o dotacje w ramach trzech nowych miejskich programów: likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, rozwoju odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Są one realizowane przez Wydział ds. Jakości Powietrza UMK.

Kraków rusza z nowymi ekologicznymi programami

Fot. pixabay.com

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną mieszkańcy będą mogli składać wnioski:

 • w formie elektronicznej
 • do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się w siedzibie Wydziału przy Rynku Podgórskim 1
 • w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 – po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu
 • przesyłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza.

W ramach Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe wnioski o dotację na likwidację pieców i palenisk będą mogli składać mieszkańcy, którzy ubiegali się o dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, ale z przyczyn formalnych (np. przeciągającego się postępowania spadkowego) nie mogli uzyskać dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. Co ważne z programu nie skorzystają osoby, którym została przyznana dotacja, ale inwestycja nie została przeprowadzona i rozliczona w terminie. Dotacja będzie przyznawana w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania.

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii przewiduje dotacje do instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych) w budynkach mieszkalnych i w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Krakowa.

Wysokość dotacji może wynieść do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

 • 18 tys. zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła
 • 33 tys. zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła
 • 7,5 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych
 • 15 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków na zakup i montaż pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych będą mieli wnioskodawcy, którzy w czasie trwania Programu Ograniczania Emisji, złożyli wniosek o udzielenie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego instalację odnawialnego źródła energii (pompy ciepła, kolektorów słonecznych), jednak ze względu na wykorzystanie limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel, ich wniosek nie został rozpatrzony.

Zmiany przyjęte w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa obejmują:

 • zwiększenie kręgu beneficjentów o osoby fizyczne, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego – do tej pory z Programu mogły skorzystać tylko osoby fizyczne, których dochód gospodarstwa domowego wynosił do 250 proc. kryterium dochodowego (do 1320 zł netto na miesiąc w gosp. wieloosobowym, do 1752,50 zł netto na miesiąc w gosp. jednoosobowym)
 • wysokość dotacji dla beneficjentów, których dochód przekracza 250 proc. kryterium dochodowego wynosić będzie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 tys. zł
 • wysokość dotacji dla beneficjentów, których dochód wynosi do 250 proc. kryterium dochodowego pozostaje bez zmian i wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 tys. zł
 • wprowadzony zostaje tryb pierwszeństwa w rozpatrywaniu wniosków dla beneficjentów, których dochód nie przekracza 250 proc. kryterium dochodowego
 • zwiększenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego na wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych z 400 zł/m2 do 700 zł/m2.

Nabory wniosków o dotacje w ramach programów potrwają do 30 czerwca.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na numer Infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: tel. 12 616 88 48. Więcej informacji o naborach znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz