Konsultacje: współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Rozpoczęły się konsultacje dotyczące nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi. Uwagi, wnioski i propozycje zmian można zgłaszać do 19 czerwca.

Konsultacje: współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi

Fot. ngo.krakow.pl

Konsultacje dotyczące „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” potrwają do 19 czerwca.

Uwagi, wnioski i propozycje zmian zbierane są za pomocą formularza konsultacyjnego, który można:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl, lub
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2020”, lub
  • dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą skorzystać także z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych – harmonogram dyżurów, dokumenty oraz dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz