KI pozywa byłych menedżerów i spółkę KI Servcollect na 21,39 mln zł z odsetkami

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Kredyt Inkaso podało, że złożenie pozwu przez spółkę związane jest ze zidentyfikowaniem transakcji w zakresie obrotu wierzytelnościami mających miejsce głównie na rynku rumuńskim w latach 2015-2016 pomiędzy spółkami kierowanymi przez pozwanych, a spółkami i funduszami z grupy kapitałowej spółki, powodującymi w ocenie spółki, uszczuplenia przychodu zarówno spółek zależnych, jak i całej grupy kapitałowej o kwotę ok. 21 mln zł.

“W pozwie spółka wnosi o zasądzenie solidarnie od pozwanych zapłaty kwoty 21 320 000 zł tytułem odszkodowania za szkody pośrednie jakie spółka poniosła w związku z działaniami pozwanych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 maja 2020 r. do dnia zapłaty, 30 000 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez spółkę na przygotowanie prywatnej opinii biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu ostatniemu z pozwanych do dnia zapłaty oraz 44 000 zł tytułem zwrotu kosztów wykonania tłumaczeń przysięgłych pozwu oraz części załączników do pozwu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu ostatniemu z pozwanych do dnia zapłaty. Spółka wraz z pozwem wnosi o zabezpieczenie powyższych roszczeń” – czytamy w komunikacie.

Źródło:

Zostaw komentarz