Jak wybrać odpowiedni dobór maszyn gastronomicznych w hotelu?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Punktem wyjścia w projektowaniu podstawowego wyposażenia technicznego zakładu gastronomicznego są jego wielkość oraz asortyment serwowanych potraw i napojów. Decydują one bowiem o wyborze rodzaju, wielkości i liczby urządzeń.

Są to dwa podstawowe i niezbędne czynniki, które muszą być brane pod uwagę przy doborze wyposażenia zaplecza produkcyjnego. Nieuwzględnienie ich powoduje powstawanie dysproporcji między liczbą zainstalowanych maszyn i urządzeń a faktycznymi potrzebami w zakresie produkcji gastronomicznej.

Wyposażenie zakładu gastronomicznego w podstawowe maszyny i urządzenia uzależnione jest także od:

  • rodzaju i wielkości zakładu
  • poziomu i zakresu świadczenia usług
  • liczby miejsc konsumpcyjnych
  • częstotliwości wydawania posiłków
  • zdolności produkcyjnej maszyn i ich charakterystyki technicznej.

W trakcie opracowywania koncepcji technologicznej wyłania się potrzeba sporządzenia przez technologa zestawienia sprzętu i maszyn gastronomicznych. Zestawienie takie powinno zawierać najważniejsze dane techniczne i koszty zakupu urządzeń.

Wykaz wyposażenia musi również obejmować pewne elementy wyposażenia budowlano-technicznego, jeżeli mają być one uwzględnione W późniejszym projekcie technologicznym. Wprowadzenie i dobór nowych maszyn i urządzeń wiąże się nierozerwalnie z postępem technicznym, będącym jednym z podstawowych czynników usprawniających procesy produkcyjne oraz procesy obsługi konsumenta.

Odpowiednio dobrane nowe maszyny i urządzenia, które zagospodarują takie miejsca jak hotele Plock i zastosowane w procesie produkcji potraw, przyczyniają się do lepszej organizacji produkcji, a praca zatrudnionych osób staje się nie tylko wydajniejsza, ale również lżejsza i przyjemniejsza. Organizowanie produkcji w nowoczesnej gastronomii musi więc być na wysokim poziomie.

Zastosowanie odpowiednich maszyn i urządzeń, obok wyż ej wymienionych korzyści, przyczynia się również do polepszenia jakości przygotowanych potraw, podniesienia poziomu higieny oraz poprawy estetyki zakładu. W związku z powyższym istnieje konieczność wprowadzania coraz to nowych rozwiązań, zgodnie z przyjętymi zasadami postępu technicznego. Sprawdzanienie produkcji możliwe jest we wszystkich procesach pracy, począwszy od działu obróbki wstępnej przez dział obróbki właściwej, kończąc na wydawaniu posiłków i zmywaniu naczyń.

Przy określaniu liczby maszyn i urządzeń bierze się pod uwagę ich wydajność katalogową oraz przewidywaną liczbę wydawanych potraw i napojów, tzn. masę towarową, która musi być poddana obróbce technologicznej za pomocą maszyn. Znając wielkość i rodzaj masy towarowej oraz wydajność maszyny, można wyznaczyć niezbędną liczbę urządzeń do przerobu masy towarowej.

Przy określaniu liczby urządzeń chłodniczych bierze się pod uwagę wielkość komór, jest ona podawana w litrach, ważne jest, by przestrzeń ta była właściwie wykorzystana, tzn. nie można jej zbyt mocno obciążać. Określając wielkość masy towarowej W kilogramach, przyjmuje się, że jeden kilogram tej masy odpowiada 8-10 l pojemności, w zależności od przestrzenności towaru.

Podstawą do ustalenia pojemności komór chłodniczych może być również dzienny rozchód produktów spożywczych. Dobierając urządzenia grzejne, bierze się pod uwagę ich wielkość i wydajność. Wydajność określa się, biorąc pod uwagę pojemność urządzenia oraz czas jednego cyklu produkcyjnego w godzinach.

Obliczając z kolei podstawową powierzchnię piekarników, przyjmuje się, że na jednego konsumenta wynosi ona około 50 cm kw. Znając Wymiary przeciętnej komory piekarnika, można określić potrzebną liczbę komór. Dobierając maszyny i urządzenia do gastronomii, należy najpierw ustalić liczbę miejsc konsumpcyjnych. Uwzględniając ich krotność (rotację), uzyskamy informację o teoretycznej liczbie gości, którzy odwiedzą lokal.

Wiedząc, ilu klientów można się spodziewać, a więc ile posiłków będzie trzeba wydać, oblicza się wielkość masy towarowej potrzebnej do przygotowania potraw i napojów. Znając wielkość masy towarowej oraz wydajność katalogową interesujących nas maszyn, oblicza się ich liczbę.

Odpowiednia liczba maszyn i urządzeń powinna przyczynić się do zapewnienia optymalnego poziomu usług i podnieść komfort pracy zaplecza produkcyjnego. Podczas prowadzenia procesów technologicznych żywność może ulec zanieczyszczeniu ze strony otaczającego Środowiska.

Utrzymywanie czystości, odpowiednie wyposażenie pomieszczeń W sprzęt i urządzenia, stan techniczny linii produkcyjnych, użycie właściwych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych, a także stosowane systemy wentylacji oraz klimatyzacji

W znacznym stopniu decydują o higienie produkcji. Podstawowymi elementami wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych są stoły, regały, szafki, półki, baseny itp. Kuchnie, w których odbywają się procesy gotowania, duszenia, smażenia, pieczenia itp. powinny być dodatkowo wyposażone w maszyny i urządzenia, takie jak: trzony kuchenne, patelnie, kotły warzelne, maszyny uniwersalne i wielofunkcyjne piece konwekcyjno-parowe.

Maszyny i urządzenia powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający ich działanie zgodnie 2 funkcją i przeznaczeniem, zapewniający utrzymanie czystości i porządku, a także ułatwiający zachowanie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz działania monitorujące i korygujące.

Zostaw komentarz