Irlandia wprowadza regulacje zgodne z Europejską dyrektywą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Irlandzkie firmy z sektora kryptowalut zostaną wkrótce objęte regulacjami zgodnymi z Europejskimi standardami prawnymi w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Dnia 10 sierpnia rząd Irlandii zatwierdził projekt nowej ustawy. Ma ona na celu korektę prawa krajowego dotyczącego piątej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa polega na zaostrzeniu istniejących już przepisów.

Helem McEntee, irlandzka minister sprawiedliwości, uzyskała Zgodę gabinetu na opublikowanie projektu ustawy. Nazwa nowej regulacji brzmi „The Money Laundering and Terrorist Financing Eu exit Regulations 2020″.

Projekt ustawy przewiduje m.in. objęcie wszystkich dostawców usług z zakresu kryptowalut, takich jak na przykład krypto giełdy obowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

„Minister finansów uzyskała zgodę rządu na wprowadzenie zmian w sprawie dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi. Zmiany te zapobiegną praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu ugrupowań terrorystycznych”.

Istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, są kwestie związane z kosztami. Mogą one wzrosnąc w wyniku nowej ustawy, która zostanie wprowadzona.

Na Irlandię została nałożona już jedna kara finansowa

W lipcu Europejski Trybunał Sprawiedliwości ukarał Irlandię grzywną w wysokości 2 mln euro (2,3 mln dolarów). Kara została nałożona za opóźnienie dostosowania krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dyrektywa po raz pierwszy weszła w życie 9 lipca 2018 roku i dała państwom członkowskim czas do stycznia 2020 roku. Ogłaszając projekt ustawy w tym tygodniu, minister McEntee powiedziała, że jest to ważny krok w walce z praniem pieniędzy.

„Rzeczywistość jest taka, że pranie pieniędzy jest przestępstwem, które pomaga funkcjonować poważnym przestępcom i terrorystom, niszcząc w ten sposób życie innych. Przestępcy starają się wykorzystywać otwarte granice UE i z tego powodu niezbędne są środki ogólnounijne”.

Poza Europą inne kraje również starają się wprowadzić nowe przepisy w celu podwyższenia kontroli nad transakcjami kryptowalutowymi. Jakiś czas temu informowaliśmy was o tym, że Rosja tworzy narzędzie do śledzenia prywatnych kryptowalut. Zgodnie z nowymi rosyjskimi przepisami, aktywa cyfrowe mogą być przedmiotem obrotu. Nie są one jednak prawnym środkiem płatniczym przy zakupie towarów i usług.

Źródło:

Zostaw komentarz