Działają już wszystkie miejskie żłobki

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Najmłodsi krakowianie korzystają z opieki zapewnianej przez wszystkie miejskie żłobki. Bezpieczeństwo dzieci i personelu jest najważniejsze, dlatego żłobki przestrzegają restrykcyjnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przed zarażeniem koronawirusem opracowanych indywidualnie dla każdej placówki.

Działają już wszystkie miejskie żłobki

Fot. pixabay.com

W Krakowie działają 22 żłobki samorządowe i osiem żłobków prowadzonych na zlecenie miasta. 11 maja, po ogłoszeniu decyzji rządu dotyczącej otwarcia placówek, dzieci mogły wrócić do 21 żłobków samorządowych oraz ośmiu prowadzonych na zlecenie miasta. W jednym żłobku miejskim przygotowania do otwarcia trwały dłużej – placówka prowadzona jest w akademiku, co wymagało opracowania szczegółowych zasad związanych zachowaniem niezbędnych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. Aktualnie działają już wszystkie miejskie żłobki.

Miasto, przygotowując żłobki do otwarcia, kierowało się założeniem, że najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i personelu. Spełnione zostały wszystkie wytyczne określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Opracowane zostały nowe procedury postępowania – indywidualnie dla każdej placówki. W żłobkach przestrzegany jest reżim sanitarny w zakresie między innymi obowiązku mierzenia temperatury, zakazu wstępu osób trzecich, odpowiedniego dostosowania przestrzeni i zabawek używanych przez dzieci, braku możliwości przychodzenia do żłobka w przypadku, gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji. Do żłobka mogą przychodzić wyłącznie osoby bez żadnych objawów chorobowych. Placówki zaopatrzone są w niezbędne środki do dezynfekcji, uzupełniane na bieżąco, zgodnie z potrzebami. Na ten cel żłobki otrzymały dodatkowe dofinansowanie z miasta.

[embedded content]

Do wytycznych została dostosowana także liczba dzieci w poszczególnych placówkach. W krakowskich żłobkach samorządowych i prowadzonych na zlecenie miasta jest łącznie ponad 2800 miejsc. Natomiast po uwzględnieniu limitów wynikających z zasad sanitarnych związanych z epidemią, żłobki miejskie mogą przyjąć ok. 800 dzieci. Początkowo chęć skorzystania z opieki żłobkowej zgłosiło 40 proc. rodziców, następnie deklarację podtrzymało około 35 proc. z nich. W pierwszym tygodniu z miejskich żłobków korzystało około 200 dzieci dziennie (z ponad 300 zdeklarowanych), w ostatnich dniach liczba maluchów wzrosła dwukrotnie – 19 maja pod opieką krakowskich żłobków samorządowych było 404 dzieci. Aktualnie wszyscy rodzice dzieci korzystających z miejskich żłobków, którzy po przerwie związanej z epidemią wyrazili chęć oddania maluszków pod opiekę żłobkową, mają zapewnione miejsce.

Według informacji przekazanych do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowa działają również 143 żłobki niepubliczne, a także 16 klubów dziecięcych oraz 8 dziennych opiekunów.

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz