Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może domagać się ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Postanowiłem  zrobić sobie przerwę w omawianiu procedur restrukturyzacyjnych i poruszyć temat z jakim coraz częściej zwracają się do mnie Klienci tj. tematem upadłości konsumenckiej w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Stawiane mi pytania sprowadzają się w gruncie do pytania:

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może domagać się ogłoszenie w stosunku do niej upadłości konsumenckiej?

Nim odpowiem na to pytanie pragnę poinformować czytelników bloga, iż tym postem otwieram wpisy poświęcone upadłości konsumenckiej.

A teraz ad rem.

Odpowiedzi na te pytanie należy szukać w treści art. 8 Prawa upadłościowego, w świetle którego wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z CEIDG nie upłynął rok.

Powyższe oznacza, że po upływie jednego roku, od dnia wykreślenia osoby fizycznej z CEIDG nie jest możliwe ogłoszenie względem tej osoby upadłości przedsiębiorcy, tym samym otwiera się możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Inaczej mówiąc można ogłosić upadłość konsumencką  osób fizycznych, które były, ale już nie są przedsiębiorcami, po upływie roku od wyrejestrowania działalności z CEIDG. Z taki wnioskiem może wystąpić zarówno dłużnik jak i wierzyciel. Przy czym nie ma znaczenia czy zadłużenia takiej osoby powstało w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  czy też nie.

Wspomniane  zasady odnoszą się do:

  1. przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,
  2. wspólników spółek jawnych i partnerskich,
  3. komplementariuszy w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych,
  4. komandytariuszy i akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiadających jak komplementariusze,
  5. osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność zawodową (tzw. wolne zawody.

Zapraszam do następnego postu, który będzie dot. odpowiedzi na pytanie czy warto przeczekać rok z wnioskiem o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy aby po następnie móc skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej.

Zostaw komentarz