Coraz bliżej wakacji kredytowych. Kto skorzysta?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

© Fotorzepa, Marta Bogacz

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy regulującej między innymi zawieszenia spłaty rat kredytowych. Jak skorzystają na tym klienci?

Chodzi o projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0). O planowanym ustawowym uregulowaniu wakacji kredytowych pisaliśmy niedawno. Zwolennikiem tej regulacji byli m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy.

– Cieszymy się, że do Sejmu trafiają przygotowane z udziałem UOKiK propozycje przepisów zwiększających ochronę kredytobiorców oraz polskich przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami. Rada Ministrów przyjęła rozwiązania, które umożliwią zawieszenie wykonania umów kredytowych bez ponoszenia przez konsumentów dodatkowych kosztów z tego tytułu. Jest to szczególnie istotna pomoc dla konsumentów i ich gospodarstw domowych w sytuacji utraty pracy lub głównego źródła dochodów – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Co to oznacza dla kredytobiorców? Projekt przewiduje, że jeśli klient ma kredyt konsumencki lub hipoteczny i jest w trudnej sytuacji finansowej, gdyż po dniu 13 marca stracił pracę lub inne główne źródła dochodu, to będzie mógł zawiesić spłatę rat na trzy miesiące. Nastąpi to automatycznie z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku. Klient sam decydować będzie czy zawiesi spłatę na jeden, dwa czy trzy miesiące.

Sęk w tym, że banki same zaczęły oferować klientom wakacje kredytowe już około 20 marca. Od tego momentu do polowy maja klienci indywidualni złożyli 855 tys. a firmy 103 tys. wniosków, z których około 86 proc. banki rozpatrzyły pozytywnie. Jeśli klient już wcześniej skorzystał z oferty zawieszenia spłaty kredytu oferowanej przez banki i instytucje finansowe, UOKiK zapewnia, że nie stracił na tym, bo z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytowej na podstawie ustawy tamte zawieszenie spłat ulegnie z mocy prawa skróceniu i rozpocznie się zawieszenie ustawowe.

UOKiK podkreśla, że zawieszenie spłaty rat jest darmowe – jeżeli jednak klient miał umowę ubezpieczenia związaną z kredytem, bank poinformuje o wysokości składki, którą będzie opłacał. Chodzi o to, aby zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. W ciągu 14 dni od doręczenia wniosku, kredytodawca musi potwierdzić, że go otrzymał oraz poinformować klienta o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia.

Okres spłaty całego kredytu wydłuży się o czas „wakacji”, ale za ten czas nie będą naliczane odsetki ani inne opłaty poza ubezpieczeniem. Zgodnie z projektem przepisów z wakacji kredytowych klient będzie mógł skorzystać, gdy zawarł umowę o kredyt przed dniem 13 marca oraz gdy zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie sześciu miesięcy od tej daty.

Jeżeli klient ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, to będzie mógł zawiesić spłatę rat tylko w stosunku do jednego z nich – może zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego i jednego konsumenckiego w danym banku.

Na przykład, jeśli średnia wartość kredytu hipotecznego udzielonego w 2019 r. to 278 tys. zł. Przy założeniu marży w wysokości 2 proc. i stawki WIBOR 0,7 proc., konsument odniósłby korzyść około 1900 zł dla całych wakacji kredytowych.

Zobacz także:

Odtwórz ponownie wideo

NASTĘPNY

 • BGK wdrożył pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii. Mogą skorzystać z form wsparcia wartych łącznie kilkaset miliardów złotych

  BGK wdrożył pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii. Mogą skorzystać z form wsparcia wartych łącznie kilkaset miliardów złotych

  Bank Gospodarstwa Krajowego wdraża 10 programów pomocowych dla przedsiębiorstw każdej wielkości, wartych łącznie nawet kilkaset miliardów złotych. Pakiet pomocowy ma wesprzeć polskie firmy w zachowaniu płynności finansowej, ale też w zaplanowaniu przyszłych inwestycji. Oprócz już istniejących rozwiązań – jak gwarancje de minimis czy kredyt na innowacje technologiczne – pojawiły się też nowe, np. pożyczki płynnościowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą korzystać z kilku produktów jednocześnie. Wsparcie przysługuje również tym firmom, które korzystają z rządowych ulg i zwolnień ze składek ZUS. Większość rozwiązań jest już dostępna na rynku.

  Logo Newseria BiznesNewseria Biznes
 • Ceny usług fryzjerskich mogą wzrosnąć. Głównym powodem będą wyższe koszty pracy w rygorze sanitarnym

  Ceny usług fryzjerskich mogą wzrosnąć. Głównym powodem będą wyższe koszty pracy w rygorze sanitarnym

  W poniedziałek 18 maja zaczyna się trzeci etap odmrażania gospodarki. Oznacza on m.in. możliwość ponownego otwarcia salonów fryzjerskich i kosmetycznych, jednak w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Konieczność zbudowania przepierzeń lub ograniczenia liczby jednocześnie obsługiwanych klientów przełoży się jednak na wzrost kosztów działalności, a niemal co trzeci zakład fryzjerski nie ma żadnej poduszki finansowej. Branża beauty daje zatrudnienie dla 300 tys. osób.

  Logo Newseria BiznesNewseria Biznes
 • Restauratorzy są gotowi na wznowienie działalności. Wdrożyli procedury i czekają na zielone światło od rządu

  Restauratorzy są gotowi na wznowienie działalności. Wdrożyli procedury i czekają na zielone światło od rządu

  Gastronomia jest jedną z branż najbardziej poszkodowanych wskutek pandemii. Restauratorzy liczą straty i czekają na decyzję rządu znoszącą obowiązujące w niej obostrzenia. Podkreślają też, że w ciągu minionych dwóch miesięcy wypracowali wysokie standardy i procedury, które pozwolą im bezpiecznie obsługiwać klientów po wznowieniu działalności. Właściciele restauracji obawiają się jednak, że część szykowanych przez rząd obostrzeń sprawi, że będzie to całkowicie nieopłacalne. Tymczasem branża potrzebuje restartu już teraz.

  Logo Newseria BiznesNewseria Biznes

NASTĘPNY

NASTĘPNY

Zostaw komentarz