Budżet miasta w czasie epidemii

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Podczas środowej sesji Rady Miasta Krakowa przedstawiono raport dotyczący stanu wykonania budżetu w pierwszy kwartale 2020 r. Dokument ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia prognozowanego wpływu epidemii koronawirusa na sytuację gospodarczą w kraju oraz finanse samorządów.

Budżet miasta w czasie epidemii

Fot. pixabay.com

Plan dochodów na 31 marca wynosił blisko 6,3 mld zł a wykonanie 1,6 mld zł. Wskaźnik realizacji wykonania dochodów wyniósł 26,1 proc. planu i jest wyższy niż wskaźnik upływu czasu (w 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 26,3 proc.).

– Wydatki za trzy miesiące są zrealizowane w 22,6 proc. planu (w roku 2019 wskaźnik wynosił 20,3 proc.), w tym bieżące 25,9 proc. (w roku 2019 – 24,5 proc.) a majątkowe 7,7 proc. (w  2019 r. – 2,5 proc.) – wyliczała w czasie sesji RMK, skarbnik miasta Małgorzata Okarmus.

Dochody z PIT w marcu 2020 r. wyniosły 73 mln 346 tys. 984 zł i spadły o 11 mln 989 tys. 300 zł  w stosunku do marca roku poprzedniego – wynika z raportu za wykonanie budżetu miasta w pierwszym kwartale 2020 r. W zakresie CIT dochody w marcu zostały wykonane na poziomie 9 mln 906 tys. 277 zł i spadły o 2 mln 205 tys. 118 zł w stosunku do marca 2019.

Z kolei wpływy z CIT za kwiecień 2020 r. wyniosły 15 mln zł i są niższe w porównaniu do kwietnia 2019 o ok. 34 mln zł, tj. 69 proc., wpływy z PIT za kwiecień 2020 r. wyniosły – 108,5 mln zł i są niższe od wpływów PIT za kwiecień 2019 r. o ok. 71 mln tj. 40 proc.

Dochody jednostek miejskich spadły w marcu 2020 r. w stosunku do marca 2019 r. o ok. 13 mln , w tym dochody ze sprzedaży biletów ok. 6 mln zł, dochody podatkowe o ok. 2,5 mln zł.

Według stanu na 30 kwietnia plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 620 mln zł. – Obecnie uruchomiono procedury przetargowe na kwotę 300 mln zł, a wszystkie zobowiązania płacone są na bieżąco, w tym również tzw. janosikowe, w kwocie 9,7 mln zł miesięcznie – mówiła Małgorzata Okarmus.

Trudno w tej chwili oszacować, jak duże będą straty budżetu miasta. Ostateczną kwotę, w której zamknie się dziura w budżecie, poznamy dopiero z końcem tego roku.

Przypomnijmy: władze Krakowa wstępnie oszacowały, że z powodu następstw ogłoszonego stanu epidemii i sytuacji gospodarczej kraju miasto może stracić w tym roku ok. 1 mld zł. Największe ubytki będą pochodzić z analizowanego podczas środowej sesji udziału w podatku PIT oraz udziału w podatku CIT i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Straty wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej szacowane są w tym roku na niemal 120 mln zł. Z kolei 25 mln zł to ubytek, który będzie związany z obniżeniem czynszów i dzierżawą terenów miejskich. Około 15 mln zł kosztować będzie miasto czasowa rezygnacja z pobierania opłat w strefie płatnego parkowania. Nie bez wpływu na budżet Krakowa pozostaną miejskie programy pomocowe skierowane do przedsiębiorstw, instytucji kultury i organizacji pozarządowych. 

Co ważne, aby ograniczyć wielkość strat, Kraków dokonuje przeglądu wydatków bieżących. W sumie, rezygnując z ich z części, miasto planuje zaoszczędzić około 80 mln zł, w tym m.in. na administracji (w 2020 r. zatrudnienie w urzędzie miasta zostanie ograniczone o około 100 etatów, co pozwoli zaoszczędzić około 7 mln zł w przyszłym roku budżetowym).

Więcej o szacunkowych wyliczeniach miasta w tym roku tutaj.

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz