Agencja Fitch potwierdza rating Polski. “Już w 2021 r. kraj powróci na ścieżkę wzrostu”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

© fot. Piotr Galant/Gazeta Polska

Agencja ratingowa Fitch ogłosiła dzisiaj wieczorem decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 dla zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski. Swoją decyzję – jak czytamy w komunikacie resortu – Fitch uzasadniła wskazując na cechy polskiej gospodarki, takie jak: jej zdywersyfikowanie, utrzymywanie się na ścieżce stabilnego wzrostu wspierane rozważnie prowadzoną polityką gospodarczą oraz członkostwem w UE.

Zdaniem agencji pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia odbiły się negatywnie na wzroście gospodarczym – w II kw. 2020 roku polski PKB zmalał o 8,9 proc. kw/kw, co wynikało z załamania konsumpcji prywatnej i inwestycji. Spadek ten – jak czytamy w komunikacie MF – był jednak najniższy w gronie Grupy Wyszehradzkiej dzięki niższej zależności Polski od popytu zewnętrznego i zastosowaniu istotnego bodźca fiskalnego.

Fitch przewiduje, że w całym 2020 r. PKB spadnie o 3,5 proc., ale już w 2021 r. Polska powróci na ścieżkę wzrostu z dynamiką PKB w wysokości 4,5 proc. oraz 3,3 proc. w 2022 r., czemu sprzyjać będzie wzrost inwestycji oraz konsumpcja prywatna.

Napisano, że agencja prognozuje, iż deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB wyniesie 8,2 proc. w 2020 r., 5,4 proc. w 2021 r. oraz 4 proc. w 2022 r., co pozostaje poniżej krajowych oficjalnych szacunków (odpowiednio: 12 proc. w 2020 r. i 6 proc. w 2021 r.). Wynika to z bardziej optymistycznych założeń dotyczących wzrostu gospodarczego oraz potencjalnego wsparcia z funduszu naprawczego „Nowa Generacja UE”.

“Prognozowany przez agencję wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego w relacji do PKB wzrośnie w 2020 r. do 59,2 proc., by w latach 2021-2022 ustabilizować się na średnim poziomie 59,3 proc.”

– czytamy.

Zaznaczono, że podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku konsolidacji fiskalnej w średnim horyzoncie czasu prowadzącej do systematycznego spadku długu w relacji do PKB, trwałej poprawy wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto w ujęciu nominalnym. Ponadto – jak wskazano – do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”. Natomiast obniżenie ratingu – napisano – możliwe jest w przypadku długotrwałego wzrostu długu publicznego, np. z powodu braku konsolidacji finansów publicznych, urzeczywistnienia znacznych potencjalnych zobowiązań czy utrzymania słabszego wzrostu gospodarczego w średnim okresie. Obniżka oceny może nastąpić także w przypadku pogorszenia standardów rządzenia, jak i klimatu inwestycyjnego, które miałyby negatywny wpływ na gospodarkę.

» Kliknij i zobacz komentarze pod artykułem lub skomentuj na niezalezna.pl

Zostaw komentarz